Dinsdag 1 september 2014

Leuven heeft een nieuwe burgemeester!

Nerincx_WeekbladOnsLand_1919_Europeana

Alfred Nerincx, dienstdoend burgemeester van Leuven

Ik zie vandaag voor het eerst op straat affiches hangen die ondertekend zijn door iemand anders dan onze verkozen burgemeester Leo Colins. Burgemeester Colins zou uit vrees voor zijn leven de voorbije dagen naar Nederland zijn gevlucht. Hij is al dagenlang niet meer in de stad gesignaleerd.

En van de schepenen is alleen Schmit nog over. Maar in de chaos van de voorbije dagen is Schmit zijn vrouw en kinderen kwijt geraakt en hij wil nu al zijn tijd aan de zoektocht naar zijn gezin spenderen. Het enige wat hij van hen weet is dat ze zijn opgepakt en naar het Statieplein geleid, maar daarna is hij hun spoor bijster. Vόόr zijn vertrek heeft Schmit de macht overgedragen aan prof. Nerincx en aan een Comité van Notabelen dat de stad tijdelijk zal besturen, tot de gemeenteraad en het schepencollege terug in aantal is.

 

Brusselsestraat in puin. Links aangeplakte affiches die de bevolking informeerden over de nieuwste richtlijnen (foto Stadsarchief Leuven)

Brusselsestraat in puin. Links aangeplakte affiches die de bevolking informeerden over de nieuwste richtlijnen (foto Stadsarchief Leuven)

Affiche van 1 september 1914 die de aanstelling van een dienstdoend burgemeester en het 'Comité van Notabelen' aankondigt.

Affiche van 1 september 1914 die de aanstelling van een dienstdoend burgemeester en het ‘Comité van Notabelen’ aankondigt.

Over Hervé de Gruben

Deze rechtenstudent (1894-1967) wordt in juli 1914 brancardier in het door de universiteit ingerichte St-Thomashospitaal, dat in de gebouwen van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte werd ondergebracht. De Gruben is één van de weinige bevoorrechte getuigen die ononderbroken in Leuven bleef. Al in 1915 publiceerde hij zijn ervaringen bij een Parijse uitgeverij: "Les allemands à Louvain. Souvenirs d'un témoin."