Woensdag 19 augustus 1914

Machtsovername

Vanmorgen nam ik in alle vroegte afscheid van de koning. Nog geen tien uur later sta ik samen met de overgebleven schepenen Vanderkelen en Schmit in het stadhuis de nieuwe Duitse machthebbers op te wachten. De andere schepenen hebben de benen genomen en ik kan ze niet helemaal ongelijk geven. De machtsovername is vernederend en ik ben diep ongerust over wat de Duitsers met de stad van plan zijn. Nog maar net aangekomen in het stadhuis leggen de Duitse officieren eenzijdig  de voorwaarden voor de overgave van de stad op. Ze eisen ook dat één van ons met hen mee gaat voor onderhandelingen over de inkwartiering van de Duitse troepen. Voortaan sta ik onder rechtstreeks bevel van de Duitse bezetter. Leuven is nu een bezette stad.

 

Richtlijnen voor de bevolking naar aanleiding van de Duitse machtsovername in Leuven op 19 augustus 1914

Richtlijnen voor de bevolking naar aanleiding van de Duitse machtsovername in Leuven op 19 augustus 1914

Over Leo Colins

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, is Leo Colins burgemeester van Leuven. In die hoedanigheid ontvangt hij achtereenvolgens koning Albert, die zijn hoofdkwartier in Leuven onderbrengt; Duits bevelhebber von Kluck en majoor von Manteuffel. Bij de intocht van de Duitse troepen op 19 augustus 1914 moet hij een sterke militaire macht naast zich dulden. Het is snel duidelijk hoe de machtsverhoudingen precies liggen. Als op 21 augustus de militairen gijzelaars nemen als afschrikking ten aanzien van de bevolking, is Colins één van hen. Nadien houdt hij het voor bekeken en ontvlucht de stad naar Nederland. Eind januari 1915 keert hij terug.