Woensdag 19 augustus 1914

Duitse troepen marcheren Leuven binnen

Urenlang al trekken Duitse troepen door de stad. De cyclisten rijden voorop en terwijl zij passeren doet een oudere officier teken dat de ramen op de bovenverdiepingen van de huizen gesloten moeten blijven. Door de straten weerklinkt op het gedreun van duizenden ritmisch stampende laarzen op de kasseien Wacht am Rhein. Een eindeloos lange colonne infanteristen marcheert voorbij, gevolgd door veldartillerie, munitiewagens, ziekenwagens, veldkeukens en nog meer infanteriebataljons. Langs de infanteristen rijden cyclisten af en aan: zij rollen telefoondraden uit, haken ze vast aan straatlantaarns en elektrische potjes. Aan het hoofd van de colonnes rijden officieren te paard, met kaarten van de streek in de hand.

 

Duitse troepen op doortocht (Gedenkboek Europese oorlog)

Duitse troepen op doortocht (Gedenkboek Europese oorlog)

Duits_veldbakkerij_GedenkboekEuropeesOorlog_bij

Duits_artillerie_Powell

Over Alida Van Mellaert

Alida Van Mellaert is een non van Paridaens (onderwijsapostolaat Kind Jezus), die korte tijd ziekenzorg op zich neemt, samen met de andere zusters van haar orde op de vlucht slaat en begin september naar Leuven terugkeert. Haar klooster is in de Blijde Inkomststraat gevestigd: twee gebouwen tegenover elkaar (nr. 15 en 22). In het ene verblijven de nonnen en in het andere is een schooltje. In augustus 1914 eist de stad het schoolgebouw als ziekenboeg op, die alleen door lekenpersoneel mag worden bemand. De relatie met de nonnen ligt moeilijk. Van Mellaerts dagboek wordt bewaard door KADOC (BE/942855/485/21) en een kopie is te vinden in het Stadsarchief Leuven.