Zondag 4 oktober 1914

Gevangenen terug uit Duitsland

Een groep gevangenen loopt onder escorte door de straten van Leuven naar het politiecommissariaat van de Kommandantur. Onder hen verschillende vrouwen en kinderen, sommigen nog heel jong. Ze zijn met de trein vanuit Duitsland teruggekeerd, na zes weken gevangenschap. Het politiecommissariaat noteert eerst hun namen en laat dan pas de gevangen genomen burgers vrij.

Eén van de vrouwen uit de groep gevangenen kan ik interviewen. Zes weken heeft ze gevangen gezeten in het kamp van Munster, in primitieve omstandigheden, want er was te weinig plaats om de alsmaar groter wordende stroom gevangenen –burgers en militairen- te huisvesten. Bij aankomst in Munster werden vrouwen en mannen van elkaar gescheiden. Ze kregen een onderkomen in de paardenstallen van de militaire ruiterijschool, houten barakken zonder enige voorzieningen. Met amper één deken per persoon moest ze de koude nachten doorkomen. En ook de maaltijden waren karig: dagelijks één brood voor drie gevangenen, twee mokken koffie en wat soep. De vrouw kon zich redden met het geld dat ze bij zich had, toen ze tijdens haar vlucht uit Leuven door militairen op straat was aangehouden. Wat ze misdaan had weet ze nog altijd niet.

 

Vrouwen en kinderen in het gevangenekamp van Munster bij Hannover (foto Mayence 1918)

Vrouwen en kinderen in het gevangenekamp van Munster bij Hannover (foto Mayence 1918)

Het barakkenkamp van Munster voor opgepakte burgers en krijgsgevangenen (foto Munster in alten Ansichten)

Het barakkenkamp van Munster voor opgepakte burgers en krijgsgevangenen (foto Munster in alten Ansichten)

Gedeporteerde burgers in het gevangenekamp van Munster, dorpje bij Hannover (foto Munster in alten Ansichten)

Gedeporteerde burgers in het gevangenekamp van Munster, dorpje bij Hannover (foto Munster in alten Ansichten)

Krijgsgevangenen liepen in speciale pakken rond. (foto Munster in alten Ansichten)

Krijgsgevangenen liepen in speciale pakken rond. (foto Munster in alten Ansichten)

Over Albert Fuglister

Albert Fuglister (°1884) is een Zwitserse zakenman, die al vijf jaar in Leuven woont en er voor een groot bedrijf werkt, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Eind juli 1914 vertrekt hij op zakenreis naar Duitsland, waar hij observeert hoe het land zich voor een oorlog klaar maakt. Begin augustus keert hij terug naar Leuven en is dus ter plekke als de terreur op de bevolking uitbreekt. Zelf ontsnapt hij aan het ergste geweld, maar diep verontwaardigd over de militaire bezetting gaat hij onder de overlevenden op zoek naar getuigenissen over de terreur. Zijn bedoeling: bewijslast over de schendingen van de mensenrechten verzamelen en verantwoordelijken aanwijzen. Nog tijdens de oorlog geeft hij in Frankrijk en Zwitserland honderden lezingen over wat de bevolking in Leuven is aangedaan. Een mensenrechtenactivist ‘avant la lettre’.