Vrijdag 28 augustus 1914

Stille nacht

Deze nacht sliepen de 150 gewonden van Sint-Thomas voor het eerst in de kelders van de gebouwen. Het was er vochtig en donker. Kaarsen op flessen zorgden voor een flauwe verlichting in de sombere slaapzalen, of wat daarvoor moest doorgaan. Het was de enige manier om veilig aan het bombardement van Leuven te ontkomen.

Maar van een bombardement is nog altijd niet veel in huis gekomen. Gisterennamiddag heb ik in de loop van enkele uren tijd een tiental verre inslagen gehoord. Was dat het fameuze bombardement waarvoor de hele stad moest worden geëvacueerd??

Gewonde Belgische gevangenen (Stadsarchief Leuven, collectie Sprengers, map 49)

Gewonde Belgische gevangenen (Stadsarchief Leuven, collectie Sprengers, map 49)

 

Over Hervé de Gruben

Deze rechtenstudent (1894-1967) wordt in juli 1914 brancardier in het door de universiteit ingerichte St-Thomashospitaal, dat in de gebouwen van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte werd ondergebracht. De Gruben is één van de weinige bevoorrechte getuigen die ononderbroken in Leuven bleef. Al in 1915 publiceerde hij zijn ervaringen bij een Parijse uitgeverij: "Les allemands à Louvain. Souvenirs d'un témoin."