Maandag 17 oktober 1914

Het geluid van oorlog

De stemming in de stad is helemaal omgeslagen: van euforisch naar somber. Het lijkt wel alsof de bevolking aanvoelt dat de Duitse troepen stilaan beginnen naderen. De kranten blijven wel optimistisch, maar de voorbije week kon je in Leuven regelmatig oorlogsgedruis horen. Voorlopig nog van in de verte, maar hoe lang zal dit nog duren, vooraleer het de stad bereikt? Ook bij de militaire staf neemt de drukte toe. Vandaag viel me het aantal binnenkomende telefoontjes in het stadhuis op en dat zal niet allemaal goed nieuws zijn geweest. Ik zie ook meer mensen de stad verlaten. De twijfel slaat toe.

Over Leo Colins

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, is Leo Colins burgemeester van Leuven. In die hoedanigheid ontvangt hij achtereenvolgens koning Albert, die zijn hoofdkwartier in Leuven onderbrengt; Duits bevelhebber von Kluck en majoor von Manteuffel. Bij de intocht van de Duitse troepen op 19 augustus 1914 moet hij een sterke militaire macht naast zich dulden. Het is snel duidelijk hoe de machtsverhoudingen precies liggen. Als op 21 augustus de militairen gijzelaars nemen als afschrikking ten aanzien van de bevolking, is Colins één van hen. Nadien houdt hij het voor bekeken en ontvlucht de stad naar Nederland. Eind januari 1915 keert hij terug.