vrijdag 31 juli 1914

Komt er nu oorlog van of niet?

Ik liep net monseigneur Deploige tegen het lijf toen ik de studentenclub buiten kwam. Hij vertelde me dat hij een paar maanden geleden gealarmeerd was geraakt door een krantenbericht over de arrestatie van een Duitse spion, toen hij adressen van militairen, hoofdzakelijk Belgische generaals, naar buiten smokkelde. Een lijst van verdeelpunten voor benzine zat er ook bij. Deploige beweert dat dit soort incidenten typisch is voor een naderende oorlogssituatie.

Eerlijk gezegd, ik geloof zelf niet dat het zover zal komen. België is toch neutraal.

Studentenclub Limburgse gilde

Over Hervé de Gruben

Deze rechtenstudent (1894-1967) wordt in juli 1914 brancardier in het door de universiteit ingerichte St-Thomashospitaal, dat in de gebouwen van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte werd ondergebracht. De Gruben is één van de weinige bevoorrechte getuigen die ononderbroken in Leuven bleef. Al in 1915 publiceerde hij zijn ervaringen bij een Parijse uitgeverij: "Les allemands à Louvain. Souvenirs d'un témoin."