Maandag 17 augustus 1914

Belangrijk bericht aan de bevolking: Oproep tot kalmte

In tijden van oorlog mogen alleen soldaten de wapens opnemen. Een burger bij voorbeeld die op de vijand zou schieten, zou er de oorzaak kunnen van zijn dat een gemeente door de bezetter zwaar wordt aangepakt. Men weet dat dit in de streek van Luik daadwerkelijk gebeurd is. Het volk moet zich door kalmte en vastberadenheid laten leiden. Onthoudt u van acties die de aanleiding kunnen geven tot vijandelijke wraakoefeningen!

Oproep tot kalmte (Mc Master University Libraries Canada)

Oproep tot kalmte (Mc Master University Libraries Canada)

Over Leo Colins

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, is Leo Colins burgemeester van Leuven. In die hoedanigheid ontvangt hij achtereenvolgens koning Albert, die zijn hoofdkwartier in Leuven onderbrengt; Duits bevelhebber von Kluck en majoor von Manteuffel. Bij de intocht van de Duitse troepen op 19 augustus 1914 moet hij een sterke militaire macht naast zich dulden. Het is snel duidelijk hoe de machtsverhoudingen precies liggen. Als op 21 augustus de militairen gijzelaars nemen als afschrikking ten aanzien van de bevolking, is Colins één van hen. Nadien houdt hij het voor bekeken en ontvlucht de stad naar Nederland. Eind januari 1915 keert hij terug.