Zondag 9 augustus 1914

Maatregelen tegen speculeren

Verschillende warenhuizen hebben te kampen met een gebrekkige toevoer van producten en hebben daarom hun deuren moeten sluiten. Voor een goede bevoorrading en redelijke prijzen wordt de prijs van de aardappelen geplafonneerd tot 12 centiem per kg. De groentenhandelaars moeten op de markten een aanbod doen dat vergelijkbaar is met hun aanbod in normale omstandigheden.

Waarom is het brood zo duur, vragen vele mensen zich af en zij schuiven de bakker de rol van zondebok toe. Maar men mag niet vergeten dat het vrachtloon hoog is opgelopen door transportmoeilijkheden in oorlogstijd. We mogen in Leuven nog niet te zeer klagen. In andere steden is het brood nog veel duurder dan hier en in sommige plaatsen is er een groot gebrek.

Groentenmarkt op de Oude Markt (Adore beeldbank, universiteit Gent)

Groentenmarkt op de Oude Markt (Adore beeldbank, universiteit Gent)

Over Leo Colins

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, is Leo Colins burgemeester van Leuven. In die hoedanigheid ontvangt hij achtereenvolgens koning Albert, die zijn hoofdkwartier in Leuven onderbrengt; Duits bevelhebber von Kluck en majoor von Manteuffel. Bij de intocht van de Duitse troepen op 19 augustus 1914 moet hij een sterke militaire macht naast zich dulden. Het is snel duidelijk hoe de machtsverhoudingen precies liggen. Als op 21 augustus de militairen gijzelaars nemen als afschrikking ten aanzien van de bevolking, is Colins één van hen. Nadien houdt hij het voor bekeken en ontvlucht de stad naar Nederland. Eind januari 1915 keert hij terug.