Vrijdag 7 augustus 2014

Eerste gewonden

De eerste gewonden zijn vandaag in het Sint-Thomas hospitaal gearriveerd. De mannen waren nog maar net in de ziekenzaal geïnstalleerd, of daar kwamen al de eerste mensen uit sympathie met pakjes aandraven: druiven, bloemen, sigaren, kranten… Wat een vrolijke drukte. Het enthousiasme van de mensen voor de Belgische troepen is groot.

StThomas_gewonden_SAL

Over Hervé de Gruben

Deze rechtenstudent (1894-1967) wordt in juli 1914 brancardier in het door de universiteit ingerichte St-Thomashospitaal, dat in de gebouwen van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte werd ondergebracht. De Gruben is één van de weinige bevoorrechte getuigen die ononderbroken in Leuven bleef. Al in 1915 publiceerde hij zijn ervaringen bij een Parijse uitgeverij: "Les allemands à Louvain. Souvenirs d'un témoin."