Zaterdag 22 augustus 1914

Inkwartieringen in nonnenklooster

Een bewogen nacht. Onze nonnen van Kind Jezus in de Blijde Inkomststraat nr. 22 sliepen al, toen een hele compagnie Duitse ruiters aanbelde om in ons klooster te overnachten. De straat stond vol paarden, kanonnen en manschappen. Onze zuster overste heeft hen de lege eetzaal als slaapplaats aangeboden. De stapel reservebedden van de ambulancedienst kwam ook goed van pas als extra slaapgelegenheid. Van de eigen voorraad die ze in overvloed bij hadden, bereidden de mannen een maaltijd met o.a. spek en eieren,… Ze wensten wel koffie, en veel. Toen ze klaar waren was het al 00u30. In alle vroegte –voor zes uur- zijn ze alweer vertrokken.

 

Duitse troepen op doortocht (Gedenkboek Europese oorlog)

Duitse troepen op doortocht (Gedenkboek Europese oorlog)

Over Alida Van Mellaert

Alida Van Mellaert is een non van Paridaens (onderwijsapostolaat Kind Jezus), die korte tijd ziekenzorg op zich neemt, samen met de andere zusters van haar orde op de vlucht slaat en begin september naar Leuven terugkeert. Haar klooster is in de Blijde Inkomststraat gevestigd: twee gebouwen tegenover elkaar (nr. 15 en 22). In het ene verblijven de nonnen en in het andere is een schooltje. In augustus 1914 eist de stad het schoolgebouw als ziekenboeg op, die alleen door lekenpersoneel mag worden bemand. De relatie met de nonnen ligt moeilijk. Van Mellaerts dagboek wordt bewaard door KADOC (BE/942855/485/21) en een kopie is te vinden in het Stadsarchief Leuven.