Kunstroof

Het nieuwe stadsbestuur meet de schade in de stad op na de gruwelweek van 25 augustus-2 september. Maar het is duidelijk dat de kern van de vernietiging in het hart van het Stadscentrum ligt: de omgeving van de Grote Markt en de St-Pieterskerk.

In de kerk begon de brand aan het dakgebinte, die binnen de kortste keren de hele bovenste verdieping en de beiaardtoren in lichterlaaie zette. De rest van de kerk hield vrij goed stand, maar verschillende zijkapellen zijn door vandalisme zwaar beschadigd. Het kerkmeubilair werd daar op een hoop gegooid, in brand gestoken, nadat kunstwerken uit hun lijsten werden gesneden. Wonder boven wonder is het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts gespaard gebleven. Van luitenant Telemann, de adjunct van Etappenkommandant von Manteuffel, vernam ik dat hij het beroemde schilderwerk pas op 27 augustus naar het stadhuis liet overbrengen. Nadien heeft niemand het werk nog gezien. Samen met zoveel andere waardevolle stukken is het waarschijnlijk naar Duitsland afgevoerd.

Uitgekapt zij-altaar van de Sint-Pieterskerk in Leuven (foto Stadsarchief Leuven,  Library of Congress)

Uitgekapt zij-altaar van de Sint-Pieterskerk in Leuven (foto Stadsarchief Leuven, Library of Congress)

Over Hervé de Gruben

Deze rechtenstudent (1894-1967) wordt in juli 1914 brancardier in het door de universiteit ingerichte St-Thomashospitaal, dat in de gebouwen van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte werd ondergebracht. De Gruben is één van de weinige bevoorrechte getuigen die ononderbroken in Leuven bleef. Al in 1915 publiceerde hij zijn ervaringen bij een Parijse uitgeverij: "Les allemands à Louvain. Souvenirs d'un témoin."