Zondag 2 augustus 1914

Geldinzameling

Ik roep de bevolking op voor de ondersteuning van behoeftige militairen. Door de mobilisatie van zovele jonge mannen zitten hele families zonder inkomen. Het is onaanvaardbaar dat uitgerekend deze gezinnen die zo’n offer voor het vaderland brengen, in moeilijkheden zouden komen. De afgevaardigden van het middencomité zullen zich huis aan huis aanbieden voor het rondhalen van extra middelen ter ondersteuning van de families van opgeroepen militairen.

Geldinzameling voor behoeftige families van opgeroepen militairen, McMaster University Libraries

Geldinzameling voor behoeftige families van opgeroepen militairen, McMaster University Libraries

Over Leo Colins

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, is Leo Colins burgemeester van Leuven. In die hoedanigheid ontvangt hij achtereenvolgens koning Albert, die zijn hoofdkwartier in Leuven onderbrengt; Duits bevelhebber von Kluck en majoor von Manteuffel. Bij de intocht van de Duitse troepen op 19 augustus 1914 moet hij een sterke militaire macht naast zich dulden. Het is snel duidelijk hoe de machtsverhoudingen precies liggen. Als op 21 augustus de militairen gijzelaars nemen als afschrikking ten aanzien van de bevolking, is Colins één van hen. Nadien houdt hij het voor bekeken en ontvlucht de stad naar Nederland. Eind januari 1915 keert hij terug.