woensdag 29 juli 1914

Jonge Leuvenaars opgeroepen

Misschien verschijnt vandaag bij u een politieagent aan de deur? Als hij komt vragen naar uw zoon of uw echtgenoot die in één van de 14 lichtingen van de voorbije jaren naar het leger is geweest, dan is de kans groot dat uw man of kind zich in zijn legeruniform naar het dichtstbijzijnde politiekantoor of station moet begeven. Nu Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië heeft verklaard, hangt in heel Europa een oorlogssfeer. Ons land is neutraal en zal waarschijnlijk buiten de oorlog kunnen blijven, maar voor de zekerheid worden vele jonge mannen toch opgeroepen. Enkele dagen of in het slechtste geval zullen ze enkele weken wegblijven…

Foto Mobilisatiezakboekje Frans Van Goidsenhove (Europeana databank)
 
 

 
 

Over Leo Colins

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, is Leo Colins burgemeester van Leuven. In die hoedanigheid ontvangt hij achtereenvolgens koning Albert, die zijn hoofdkwartier in Leuven onderbrengt; Duits bevelhebber von Kluck en majoor von Manteuffel. Bij de intocht van de Duitse troepen op 19 augustus 1914 moet hij een sterke militaire macht naast zich dulden. Het is snel duidelijk hoe de machtsverhoudingen precies liggen. Als op 21 augustus de militairen gijzelaars nemen als afschrikking ten aanzien van de bevolking, is Colins één van hen. Nadien houdt hij het voor bekeken en ontvlucht de stad naar Nederland. Eind januari 1915 keert hij terug.