Maandag 3 augustus 1914

Rode Kruis vlag wappert aan noodhospitaal

Sinds vandaag wappert de Rode Kruis vlag aan het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte in de Tiensestraat, dat nu tot het Sint-Thomas hospitaal is omgedoopt. Het Rode Kruis heeft de pas ingerichte ziekenzaal als noodhospitaal voor de opvang en verzorging van gewonden aanvaard. Als er oorlog van komt, staan wij hier in Leuven klaar om de gewonden met de beste medische zorgen te omringen.

St-Thomashospitaal in Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte (Universiteitsarchief KU Leuven)

St-Thomashospitaal in Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte (Universiteitsarchief KU Leuven)

Over Hervé de Gruben

Deze rechtenstudent (1894-1967) wordt in juli 1914 brancardier in het door de universiteit ingerichte St-Thomashospitaal, dat in de gebouwen van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte werd ondergebracht. De Gruben is één van de weinige bevoorrechte getuigen die ononderbroken in Leuven bleef. Al in 1915 publiceerde hij zijn ervaringen bij een Parijse uitgeverij: "Les allemands à Louvain. Souvenirs d'un témoin."