Vrijdag 28 augustus 1914

Executies in Kessel-Lo

Nieuwe troepen komen in Leuven aan: een 500-tal mannen van de infanterie, zichtbaar geagiteerd, opgejaagd door de verhalen over schietende burgers in Leuven. Een onderkomen krijgen ze in Patronage De Becker in de Kerkstraat van Kessel-Lo, maar daar stoten ze op de groep gevangenen -inwoners uit Leuven en Kessel-Lo- die daar al twee dagen wordt vastgehouden. Hun aanwezigheid werkt als een rode lap op een stier, want prompt dwingen de nieuw aangekomen soldaten de gevangenen de straat op, waar nog meer inwoners van de Blauwput en van Kessel-Lo hetzelfde lot staat te wachten.

De chaos op de Diestsesteenweg is groot. Her en der pikken Duitse bewakers gevangenen uit de hoop en zetten ze tegen de muur. Dat lot overkomt pater Van Holm, broeder Vivet en sigarenmaker Van Hentenryck. De andere gevangenen voelen de hitte van de brandende huizen in de Diestsesteenweg op hun huid afstralen. De hele nacht blijft de brand woeden.

Stefaan Vanhentenryck, gefusilleerd in Kessel-Lo op 28 augustus 1914

Stefaan Vanhentenryck, gefusilleerd in Kessel-Lo op 28 augustus 1914

Over Albert Fuglister

Albert Fuglister (°1884) is een Zwitserse zakenman, die al vijf jaar in Leuven woont en er voor een groot bedrijf werkt, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Eind juli 1914 vertrekt hij op zakenreis naar Duitsland, waar hij observeert hoe het land zich voor een oorlog klaar maakt. Begin augustus keert hij terug naar Leuven en is dus ter plekke als de terreur op de bevolking uitbreekt. Zelf ontsnapt hij aan het ergste geweld, maar diep verontwaardigd over de militaire bezetting gaat hij onder de overlevenden op zoek naar getuigenissen over de terreur. Zijn bedoeling: bewijslast over de schendingen van de mensenrechten verzamelen en verantwoordelijken aanwijzen. Nog tijdens de oorlog geeft hij in Frankrijk en Zwitserland honderden lezingen over wat de bevolking in Leuven is aangedaan. Een mensenrechtenactivist ‘avant la lettre’.