Vrijdag 7 augustus 1914

Het lange wachten

Al drie dagen zijn de soldaten van het 7de Linieregiment in het Miniemenklooster in de Diestsestraat  ingekwartierd. Om het lange wachten te doorbreken, liggen sommigen op stro wat te roken. Anderen schrijven hun dierbaren, op tafels of op vensterbanken, of ze spelen kaart, terwijl de zusters herstelwerk voor de soldaten doen.
Onze vier koeien zijn ziek geworden van het vele oude brood dat hen door de soldaten werd toegeworpen.

Bivak_RodeKruis_Tienen_BNF

Miniemen_tuin_UGent

Over Alida Van Mellaert

Alida Van Mellaert is een non van Paridaens (onderwijsapostolaat Kind Jezus), die korte tijd ziekenzorg op zich neemt, samen met de andere zusters van haar orde op de vlucht slaat en begin september naar Leuven terugkeert. Haar klooster is in de Blijde Inkomststraat gevestigd: twee gebouwen tegenover elkaar (nr. 15 en 22). In het ene verblijven de nonnen en in het andere is een schooltje. In augustus 1914 eist de stad het schoolgebouw als ziekenboeg op, die alleen door lekenpersoneel mag worden bemand. De relatie met de nonnen ligt moeilijk. Van Mellaerts dagboek wordt bewaard door KADOC (BE/942855/485/21) en een kopie is te vinden in het Stadsarchief Leuven.