Woensdag 5 augustus 1914

Brancardiers, meld u aan!

St-Thomas hospitaal (Cuvelier 1926)

St-Thomas hospitaal (Cuvelier 1926)

Ik heb me vandaag opgegeven als brancardier in het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte, dat nu tot het Sint-Thomashospitaal is omgetoverd. Raar, een paar weken geleden legde ik er mijn examen Natuurlijk Recht af. Nu sta ik in voor het vervoer van gewonden van het front naar het hospitaal.

Het is er zo druk als in een bijenkorf. Verpleegsters en brancardiers komen zich inschrijven. Wie ingeschreven is, krijgt een identiteitskaart mee en een Rode Kruis armband. Vele professoren van de universiteit zorgen mee voor het beheer van het hospitaal. Ondertussen is het labo voor experimentele psychologie tot operatiezaal omgevormd, de afdeling radiografie bevindt zich in het auditorium en het chemielabo is apotheek geworden. En in de gangen staan de draagberries voor de gewonden klaar. Terwijl tot voor kort de namen van de geslaagden aan de valven hingen, zijn die nu vervangen door de namen van diensthoofden en zaalwachters. We zijn op alles voorzien.

Labo voor experimentele psychologie (Universiteitsarchief)

Labo voor experimentele psychologie (Universiteitsarchief)

 

Over Hervé de Gruben

Deze rechtenstudent (1894-1967) wordt in juli 1914 brancardier in het door de universiteit ingerichte St-Thomashospitaal, dat in de gebouwen van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte werd ondergebracht. De Gruben is één van de weinige bevoorrechte getuigen die ononderbroken in Leuven bleef. Al in 1915 publiceerde hij zijn ervaringen bij een Parijse uitgeverij: "Les allemands à Louvain. Souvenirs d'un témoin."