Dinsdag 4 augustus 1914

België in oorlog!

4AUG Koning parlement

Terwijl de kanonnen rond Luik al bulderen, verzamelen de wetgevende kamers in het Huis der Natie in Brussel. De Koning trekt in vol ornaat van het paleis naar het parlement om op deze belangrijke dag de volksvertegenwoordigers en senatoren toe te spreken. De eerste Duitse troepen hebben de grens met België overgestoken en dus de neutraliteit van het land geschonden. Ons land is in oorlog! Senator en schepene van Leuven, Vanderkelen, woont de toespraak van de koning in het parlement bij.

Over Leo Colins

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, is Leo Colins burgemeester van Leuven. In die hoedanigheid ontvangt hij achtereenvolgens koning Albert, die zijn hoofdkwartier in Leuven onderbrengt; Duits bevelhebber von Kluck en majoor von Manteuffel. Bij de intocht van de Duitse troepen op 19 augustus 1914 moet hij een sterke militaire macht naast zich dulden. Het is snel duidelijk hoe de machtsverhoudingen precies liggen. Als op 21 augustus de militairen gijzelaars nemen als afschrikking ten aanzien van de bevolking, is Colins één van hen. Nadien houdt hij het voor bekeken en ontvlucht de stad naar Nederland. Eind januari 1915 keert hij terug.