Zondag 23 augustus 1914

Amerikaanse journalisten in Leuven

Gisteren kwam ik vier Amerikaanse journalisten in Leuven tegen, toen ze net uit hotel Milles Colonnes op het Stationsplein waren uitgecheckt. Uit Brussel kwamen ze, waar ze goede contacten met de Amerikaanse gezant Brand Whitlock onderhielden. Daar hadden ze op 19 augustus een taxi genomen, maar omdat de chauffeur uit angst voor de oprukkende Duitse troepen op enkele kilometer van Leuven stopte, moesten ze te voet verder. En hier zaten ze vast, want de Duitse autoriteit gaf hen nauwelijks bewegingsvrijheid. Ze mochten alleen hun hotel uit om te gaan eten. Ondertussen was het verboden op straat met Duitse militairen te spreken, notities te nemen of naar troepenbewegingen te informeren. Anders zouden ze wel eens spionnen kunnen zijn. En dan wachtte hen een weinig benijdenswaardig lot. Na drie dagen hielden ze het voor bekeken en zijn ze terug naar Brussel vertrokken.

Hotel Milles Colonnes waar de Amerikaanse journalisten verbleven in augustus 1914 (foto Hilde Verboven)

Hotel Milles Colonnes waar de Amerikaanse journalisten verbleven in augustus 1914 (foto Hilde Verboven)

Over Albert Fuglister

Albert Fuglister (°1884) is een Zwitserse zakenman, die al vijf jaar in Leuven woont en er voor een groot bedrijf werkt, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Eind juli 1914 vertrekt hij op zakenreis naar Duitsland, waar hij observeert hoe het land zich voor een oorlog klaar maakt. Begin augustus keert hij terug naar Leuven en is dus ter plekke als de terreur op de bevolking uitbreekt. Zelf ontsnapt hij aan het ergste geweld, maar diep verontwaardigd over de militaire bezetting gaat hij onder de overlevenden op zoek naar getuigenissen over de terreur. Zijn bedoeling: bewijslast over de schendingen van de mensenrechten verzamelen en verantwoordelijken aanwijzen. Nog tijdens de oorlog geeft hij in Frankrijk en Zwitserland honderden lezingen over wat de bevolking in Leuven is aangedaan. Een mensenrechtenactivist ‘avant la lettre’.