Vrijdag 18 september 1914

Opeising leegstaande huizen

Na de terreur op de bevolking en de grote brand heeft Leuven nu ook met leegstand te kampen. Afgelopen 27ste augustus is de hele bevolking uit de stad verjaagd. Mijn stadsgenoten kregen maar enkele uren tijd om het hele woongebied te evacueren. Velen zijn gevlucht en blijven misschien voor lange tijd weg.

Maar nu eist de militaire autoriteit de leegstaande huizen en gemeubelde kamers op voor Duitse officieren in doortocht. Het stadsbestuur roept de eigenaars of huurders op om de huizen zoveel als mogelijk in gebruik te nemen, of om eventueel de sleutel bij de buren in bewaring te geven.

Affiche_19140918_onbewoonde_huizen

Over Alfred Nerincx

Dienstdoend burgemeester Leuven Deze hoogleraar rechten aan de universiteit van Leuven (1842-1943) engageerde zich bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in het speciaal voor de gelegenheid ingerichte St-Thomashospitaal (Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte). Nadat burgemeester Colins de stad was ontvlucht, droeg de laatst overgebleven Leuvense schepen Schmit op 30 augustus 1914 de macht over aan Nerincx en een 'comité van notabelen'. Alfred Nerincx bleef dienstdoend burgemeester tot maart 1915.