Vrijdag 28 september 1914

Leugens

Von Manteuffel durft beweren dat de Belgen op Duitse troepen zouden hebben geschoten, maar niets is minder waar! Integendeel, Duitse militairen hebben op elkaar geschoten en misschien is het hele zaakje zelfs in scène gezet. Want op 25 augustus bij valavond zijn plots op verschillende plaatsen in de stad Duitse manschappen wild tekeer beginnen gaan. Het begon met beschietingen op straat van op meerdere plekken in het centrum.

In de Brusselsestraat trok een officier aan het hoofd van een compagnie enkele minuten voor acht uur plots zijn revolver en begon in de menigte te schieten, die vanaf de trottoirs de defilerende soldaten monsterde. HIj deed dat nadat hij eerst op zijn horloge had gekeken, alsof het uur voor deze actie vooraf was afgesproken. Aan het station en de Sint-Maartenskazerne zouden zelfs lichtsignalen zijn afgeschoten, om het begin  van de actie aan te kondigen. Daarop begonnen soldaten massaal op omstaanders en huizen te schieten.
Doorheen de Tiensestraat galoppeerden eerst paarden vooraleer ook daar soldaten vanuit straatversperringen, huizen en portieken begonnen te schieten op alles wat bewoog .

Als er dan Duitse patrouilles door de straat kwamen aangestormd, namen ze zonder het te weten elkaar zelfs onder vuur! Dat kunnen verschillende mensen van ter plaatse getuigen. Sommige getuigen hebben zelfs Duitse officieren het startsein zien geven. Dit is zo onrechtvaardig. Ik ga me de volgende weken toeleggen op het verzamelen van nog meer getuigenissen en feitenmateriaal om deze valse bewering van von Manteuffel te ontkrachten.

Over Albert Fuglister

Albert Fuglister (°1884) is een Zwitserse zakenman, die al vijf jaar in Leuven woont en er voor een groot bedrijf werkt, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Eind juli 1914 vertrekt hij op zakenreis naar Duitsland, waar hij observeert hoe het land zich voor een oorlog klaar maakt. Begin augustus keert hij terug naar Leuven en is dus ter plekke als de terreur op de bevolking uitbreekt. Zelf ontsnapt hij aan het ergste geweld, maar diep verontwaardigd over de militaire bezetting gaat hij onder de overlevenden op zoek naar getuigenissen over de terreur. Zijn bedoeling: bewijslast over de schendingen van de mensenrechten verzamelen en verantwoordelijken aanwijzen. Nog tijdens de oorlog geeft hij in Frankrijk en Zwitserland honderden lezingen over wat de bevolking in Leuven is aangedaan. Een mensenrechtenactivist ‘avant la lettre’.