Woensdag 5 augustus 1914

Klooster verandert in kazerne

Bij onze kloosterzusters van de Miniemen in de Diestsestraat is vanmorgen een officier komen vragen om 800 Belgische soldaten van het 7de Linieregiment in te kwartieren. Natuurlijk kan zuster Overste dit niet weigeren. Onmiddellijk zijn onze zusters in gang geschoten om alles in gereedheid te brengen: de dortoirs, refters, klassen, gangen, zalen zijn tot slaapgelegenheid voor den troep omgebouwd. De koer is als badplaats ingericht.

Enkele uren geleden arriveerden de soldaten. Ze kwamen te voet van ver, met een zware ransel, vermoeid, onder het stof en in het zweet. Iedere soldaat begon zich te wassen en te schrobben. En in de infirmerie hebben de zusters-verpleegsters de handen vol met de verzorging van de lichtgewonden: vooral voeten met blaren en open wonden.
Het is als een invasie. Overal soldaten zijn soldaten, onder en boven u, voor en achter u. Zuster Borgia is met haar potten en pannen de keuken en het soepkot uitgegooid. De soldaten koken liever hun eigen potje. Ons gewone kloosterleven staat helemaal op zijn kop.

BelgLeger_terugtrekking_19140920_IWM_Q_53207

Binnenkoer Miniemenklooster Diestsestraat (UGent)

Binnenkoer Miniemenklooster Diestsestraat (UGent)

Over Alida Van Mellaert

Alida Van Mellaert is een non van Paridaens (onderwijsapostolaat Kind Jezus), die korte tijd ziekenzorg op zich neemt, samen met de andere zusters van haar orde op de vlucht slaat en begin september naar Leuven terugkeert. Haar klooster is in de Blijde Inkomststraat gevestigd: twee gebouwen tegenover elkaar (nr. 15 en 22). In het ene verblijven de nonnen en in het andere is een schooltje. In augustus 1914 eist de stad het schoolgebouw als ziekenboeg op, die alleen door lekenpersoneel mag worden bemand. De relatie met de nonnen ligt moeilijk. Van Mellaerts dagboek wordt bewaard door KADOC (BE/942855/485/21) en een kopie is te vinden in het Stadsarchief Leuven.