Zaterdag 8 augustus 1914

Duitsers over de grens gezet

Tot nu toe reageert de bevolking enthousiast op de komst van de Belgische troepen, maar het legt ook een grote druk op de stad. De politie probeert de drukte in goede banen te leiden, al dan niet bijgestaan door de burgerwacht. Maar soms loopt de spanning op, zeker ten aanzien van mensen met Duitse nationaliteit. Gisteren nog zijn twee Duitse spionnen gefusilleerd. Op bevel van de krijgsoverheid zijn alle inwoners van Leuven met een Duitse nationaliteit over de grens gezet.

Over Leo Colins

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, is Leo Colins burgemeester van Leuven. In die hoedanigheid ontvangt hij achtereenvolgens koning Albert, die zijn hoofdkwartier in Leuven onderbrengt; Duits bevelhebber von Kluck en majoor von Manteuffel. Bij de intocht van de Duitse troepen op 19 augustus 1914 moet hij een sterke militaire macht naast zich dulden. Het is snel duidelijk hoe de machtsverhoudingen precies liggen. Als op 21 augustus de militairen gijzelaars nemen als afschrikking ten aanzien van de bevolking, is Colins één van hen. Nadien houdt hij het voor bekeken en ontvlucht de stad naar Nederland. Eind januari 1915 keert hij terug.