Zaterdag 29 augustus 1914

Daklozen

Vele van mijn collega’s brancardiers, verpleegsters en artsen hebben hun kinderen, echtgenotes, ouders, dienstpersoneel… naar Sint-Thomas geëvacueerd. Uit veiligheidsoverwegingen, maar ook omdat verschillende mensen intussen dakloos zijn. Behalve de gewonden waarvoor we op de beste manier proberen te zorgen, zijn er de voorbije dagen nog een 100-tal verwanten van personeelsleden bijgekomen.  Ondertussen vormen ze één grote familie. In de vele bijgebouwen van het vroegere Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte is elke ruimte door minstens één familie ingenomen.

Gisteren hebben we de gewonden van de kelders opnieuw naar de ziekenzalen overgebracht. Het aangekondigde bombardement op de stad is er uiteindelijk niet gekomen. Het was maar een dreigement. Gelukkig zijn onze gebouwen van het geweld in de stad gespaard gebleven. Het St-Thomashospitaal is onbeschadigd.

St-Thomashospitaal in de Tiensestraat (foto Cuvelier 1926)

St-Thomashospitaal in de Tiensestraat (foto Cuvelier 1926)

Over Hervé de Gruben

Deze rechtenstudent (1894-1967) wordt in juli 1914 brancardier in het door de universiteit ingerichte St-Thomashospitaal, dat in de gebouwen van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte werd ondergebracht. De Gruben is één van de weinige bevoorrechte getuigen die ononderbroken in Leuven bleef. Al in 1915 publiceerde hij zijn ervaringen bij een Parijse uitgeverij: "Les allemands à Louvain. Souvenirs d'un témoin."