Woensdag 26 september 1914

De universiteitsbibliotheek staat in brand!

Ook op de Oude Markt is nu brand uitgebroken. Ik heb horen zeggen dat de hallen in brand staan. Ik hoop dat het niet waar is, want in één van de vleugels zit onze fantastische universiteitsbibliotheek met eeuwenoude handschriften. Op één van de tafels ligt mijn bundeltje boeken, dat ik vorige week in de bib heb laten klaar leggen.

Nog meer gebouwen op de Oude Markt staan in brand, waaronder de meubelmakerij Symons. Volgens getuigen zou het gezin, vader Albert, moeder Philipine en zoon Guillaume, geprobeerd hebben uit hun brandende woning te ontsnappen, maar soldaten zouden hen hebben teruggedreven.

Brand van de hallen met daarin de universiteitsbib (foto Brand van Leuven, VZW Fonk)

Over Hervé de Gruben

Deze rechtenstudent (1894-1967) wordt in juli 1914 brancardier in het door de universiteit ingerichte St-Thomashospitaal, dat in de gebouwen van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte werd ondergebracht. De Gruben is één van de weinige bevoorrechte getuigen die ononderbroken in Leuven bleef. Al in 1915 publiceerde hij zijn ervaringen bij een Parijse uitgeverij: "Les allemands à Louvain. Souvenirs d'un témoin."