7 november 2014

Slachtoffers Socquet en Van Groenderbeeck

Opvallend veel spoorwegpersoneel onder de doden in Leuven van 1914 (16). Niet omdat de beroepsgroep werd geviseerd, maar omdat de hele buurt rond het station en de spoorlijn grondig onder handen werd genomen. Vele slachtoffers kwamen uit de IJzerenwegstraat (nu Martelarenlaan) in Kessel-Lo waar vele spoorarbeiders woonden. Zo ook Désiré Socquet (64j) en zijn schoonbroer Pierre Van Groenderbeeck (67j). Beiden werden doodgeschoten op het stationsplein in Leuven. Hun lichamen werden in september uit het massagraf op de hoek Tiensevest – Maria Theresiastraat gehaald.

 

Désiré Socquet, graf 33 in de crypte op de stedelijke begraafplaats (foto H. Verboven)

Désiré Socquet, graf 33 in de crypte op de stedelijke begraafplaats (foto H. Verboven)

Pïerre Joseph Vangroenderbeeck, crypte graf 32  (foto H. Verboven)

Pïerre Joseph Vangroenderbeeck, crypte graf 32 (foto H. Verboven)