31 oktober 2014

Slachtoffer: Crab

Nog een slachtoffer van een executie: Jean-Baptiste CRAB, 60 jaar, schilder bij carrosserie Joos. Op 25 augustus in de avond werd hij doodgeschoten op de hoek van de Melsensstraat en de Bondgenotenlaan. Op dat moment was die buurt een waar armageddon. De omliggende huizen stonden in lichterlaaie. Duitse soldaten drongen de huizen binnen en wie ze vonden dreven ze naar buiten of werd in huis doodgeschoten. Omdat de omstandigheden er niet naar waren om de doden te begraven, bleef het lichaam van Crab op straat liggen. Maar door de verschroeiende hitte van de brandende huizen verkoolde zijn lichaam aan één kant. In die toestand vond Valerius Claes op 8 september 1914 de stoffelijke resten van Jean Baptiste Crab in een geïmproviseerd graf in het perkje bij het standbeeld van Justus Lipsius.

Jean-Baptiste Crab, 60 jaar, Kesselgang 11 in Leuven, doodgeschoten op 25 augustus 1914, graf 80 in de crypte op de stedelijke begraafplaats in Heverlee (foto H. Verboven) bron Stadsarchief Leuven, overlijdensregister Leuven (50002/626/64!) 1914 nr. 661; oorlogsdagboek Valerius Claes, KADOC BE/942855/1884/1200.

Jean-Baptiste Crab, 60 jaar, Kesselgang 11 in Leuven, doodgeschoten op 25 augustus 1914, graf 80 in de crypte op de stedelijke begraafplaats in Heverlee (foto H. Verboven)

bron Stadsarchief Leuven, overlijdensregister Leuven (50002/626/64) 1914 nr. 661; oorlogsdagboek Valerius Claes, KADOC BE/942855/1884/1200.