9 november 2014

Slachtoffer Pierre Van Steenberghe

Ook op de Tiensesteenweg in Kessel-Lo vielen slachtoffers. Pierre Van Steenberghe (36j) is één van de eerste slachtoffers die aan het geweld op de bevolking ten prooi valt. Hij was een welgesteld man, ingenieur, vader van vijf kinderen, die met het hele gezin en huispersoneel in een villa op de Tiensesteenweg woonde. Enkele officieren hadden bij hun inkwartiering in de stad hun oogje op de villa laten vallen. Op 25 augustus in de avond hoorden ze in de buurt schoten. Terwijl de Duitse officieren zich naar buiten haastten, snelde Van Steenbergen naar boven om zijn kinderen te halen. Maar de kinderen kwamen zelf naar beneden zonder hun vader te hebben gezien. Toen de ingekwartierde manschappen terugkeerden, beweerden ze dat vanuit een van de vensters van het kasteel op hen was geschoten. Iedereen moest het huis uit, want het zal in brand worden gestoken. Later worden in de ruïne de verkoolde resten van de neergeschoten Van Steenberghe in de badkamer teruggevonden.

 

Villa "Jeanne d'Arc" van Pierre Van Steenberghe, Tiensesteenweg 239, Kessel-Lo

Villa “Jeanne d’Arc” van Pierre Van Steenberghe, Tiensesteenweg 239, Kessel-Lo