Donderdag 1 oktober 1914

Hoofdarts gegijzeld

Onze hoofdarts van het Sint-Thomashospitaal, dr. Tits, is brutaal meegevoerd naar de Kommandantur. De Duitsers nemen opnieuw gijzelaars als wraak voor de sabotage van de spoorweg die in de omgeving van Leuven is doorgesneden. Als er nog zo’n sabotageacties voorvallen zullen de gijzelaars worden gedood. Houdt dit nu nooit op?

Een hospitaal uit de eerste wereldoorlog. In het Leuvense St-Thomashospitaal stond dr. Tits aan het hoofd van een hele medische ploeg die gespecialiseerde medische zorgen aan gekwetsen verleenden.

Een hospitaal uit de eerste wereldoorlog. In het Leuvense St-Thomashospitaal stond dr. Tits aan het hoofd van een hele medische ploeg die gespecialiseerde medische zorgen aan gekwetsten verleenden.

 

 

Over Hervé de Gruben

Deze rechtenstudent (1894-1967) wordt in juli 1914 brancardier in het door de universiteit ingerichte St-Thomashospitaal, dat in de gebouwen van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte werd ondergebracht. De Gruben is één van de weinige bevoorrechte getuigen die ononderbroken in Leuven bleef. Al in 1915 publiceerde hij zijn ervaringen bij een Parijse uitgeverij: "Les allemands à Louvain. Souvenirs d'un témoin."