Zaterdag 5 september 1914

Mijn vrouw en kinderen zijn veilig

Geweldig goed nieuws: mijn vrouw Marie Louise en de kinderen zijn veilig!! Ze hebben opvang gekregen bij de familie Taverniers in Glabbeek. God zij dank! In de Gazet van Antwerpen en het Handelsblad had ik een opsporingsbericht laten plaatsen met de vraag naar nieuws over mijn familie. En dat heeft geholpen. Nu heb ik eindelijk zekerheid over hun lot. We zijn veilig, allemaal. Ik voel me ongelooflijk opgelucht.

Ondertussen heb ik in Brugge een onderkomen gevonden in het opvanghuis voor vluchtelingen van St-Juliaan. In Antwerpen kon ik niet langer blijven, omdat het politiecommissariaat mijn verblijfsvergunning niet meer wilde verlengen. Omdat iedereen me aanraadde naar Groot-Brittannië te vertrekken, ben ik via Gent naar Brugge gereisd.

Gelukkig mogen vluchtelingen gratis met de trein, maar de betalende reizigers hebben wel voorrang. Het valt me op hoeveel vluchtelingen onderweg zijn. Wie in Gent toekomt wordt geregistreerd, slaapt de eerste nacht in het Feestenpaleis op een dikke laag stro. En krijgt daarna een plek in één van de omliggende dorpen. De verdeling gebeurt volgens quota: tot maximaal 1 vluchteling per 5 inwoners.

Belgische vluchtelingen krijgen opvang in een kamp in Amersfoort (foto Europeana databank)

Belgische vluchtelingen krijgen opvang in een kamp in Amersfoort (foto Europeana databank)

 

Over Felix Boon

Felix Boon is een Leuvense wijnhandelaar, die met zijn gezin in de Justus-Lipsiusstraat woont als de oorlog in augustus 1914 uitbreekt. Hij raakt gescheiden van zijn gezin, wanneer hij door de Duitse troepen als levend schild wordt gebruikt en rond Mechelen door de frontlinie wordt gejaagd, samen met tientallen stadsgenoten. Na contacten met familie in wat toen nog onbezet België was, reist hij door naar Antwerpen. Boon richt daar een informatiebureau voor Leuvense vluchtelingen op. Later schrijft hij zijn ervaringen op in een lijvig oorlogsdagboek. Vandaag wordt het in het Universiteitsarchief van de KU Leuven bewaard ( BE/212934/PP/BOON).