Woensdag 7 oktober 1914

Eindelijke thuis!

Leuven! Wat ben ik blij terug thuis te zijn en mijn vrouw en kinderen weer te zien. Josetje ligt met mazelen ziek in bed, maar als ze me vanuit haar bedje “dada papa” toeroept, rollen hete tranen me over de wangen. En Germaineke, wat is onze baby in al die tijd veranderd! Ik heb ze ongelooflijk gemist, mijn gezin. Als ik even later met mijn vrouw aan tafel zit, krijg ik geen hap door mijn keel. Het lukt me niet om over mijn vreselijke tocht door het front en de executies te vertellen. Teveel meegemaakt. We praten wat over koetjes en kalfjes.

Advertentie in War Illustrated News, oktober 1914

Advertentie in War Illustrated News, oktober 1914


 

Over Felix Boon

Felix Boon is een Leuvense wijnhandelaar, die met zijn gezin in de Justus-Lipsiusstraat woont als de oorlog in augustus 1914 uitbreekt. Hij raakt gescheiden van zijn gezin, wanneer hij door de Duitse troepen als levend schild wordt gebruikt en rond Mechelen door de frontlinie wordt gejaagd, samen met tientallen stadsgenoten. Na contacten met familie in wat toen nog onbezet België was, reist hij door naar Antwerpen. Boon richt daar een informatiebureau voor Leuvense vluchtelingen op. Later schrijft hij zijn ervaringen op in een lijvig oorlogsdagboek. Vandaag wordt het in het Universiteitsarchief van de KU Leuven bewaard ( BE/212934/PP/BOON).