Donderdag 21 augustus 1914

Burgemeester van Leuven gegijzeld

De Duitse militaire bezetter heeft onze burgemeester, Leo Colins, gevangen gezet! Voor de volgende 24 uur zal hij samen met de schepenen Vanderkelen en Schmit als gijzelaar dienen. Vanaf heden zullen dagelijks twee notabelen – burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden of (vice)rectoren van de universiteit- als gijzelaar op het stadhuis van Leuven worden vastgehouden. Ook al wisselen ze elkaar af en blijven ze per twee telkens 24u gijzelaar, het normale politieke leven wordt zwaar aan banden gelegd. Dit is een regelrechte aanslag op het goede bestuur van de stad!

En waarom? Naar verluidt om acties tegen de Duitse troepen te voorkomen. Maar tot nu toe verliep de doortocht door Leuven vrij rustig. Weliswaar is de bevolking niet bepaald enthousiast over de inkwartieringen en de opeisingen, maar conflicten bleven tot nu toe uit.

Gijzelneming van burgemeester en twee  schepenen van Leuven (McMaster University Libraries)

Gijzelneming van burgemeester en twee schepenen van Leuven (McMaster University Libraries)

Affiche_19140822_gijzelaars