Biografie Hugh Gibson

Hugh Gibson

Foto Library of Congress

Hugh Gibson
31 jaar
Secretaris bij het Amerikaanse gezantschap in Brussel
Bezoekt Leuven op 18 en 28 augustus 1914


Toen Hugh Gibson (1883-1954) als één van de weinige buitenlandse diplomaten Leuven in 28 augustus 1914 bezocht, had hij er al enige jaren dienst bij buitenlandse zaken op zitten. Afgestudeerd in Parijs, deed hij eerst ervaring op in Honduras, Groot-Brittannië en Cuba vooraleer hij als secretaris van het Amerikaanse gezantschap naar Brussel trok. Kort na zijn aankomst brak de Eerste Wereldoorlog uit.

Toen de Belgische regering in augustus 1914 naar Antwerpen uitweek, verlieten de meeste diplomaten hun post in Brussel. Niettemin bleef het Amerikaanse gezantschap ook na de Duitse bezetting op 20 augustus 1914 in Brussel. Tijdens de eerste oorlogsweken was het een toevluchtsoord voor Amerikaanse oorlogscorrespondenten, die naar het oorlogsgebied in België trokken. Het gezantschap regelde hun papieren, doorgangspassen, onderhield met hen contacten, hielp de correspondenten hun netwerk uitbouwen en hield een oogje in het zeil. En dat was nodig, want een tocht naar het front was een gevaarlijke onderneming. Meer dan één keer moesten Gibson en de Amerikaanse gezant Brand Whitlock interveniëren om een Amerikaans correspondent of staatsburger in moeilijkheden te ontzetten.

Als vertegenwoordiger van een neutrale staat genoot Gibson een vrij grote bewegingsvrijheid. Zo reed hij in augustus 1914 met de wagen dwars door het front van Brussel naar Antwerpen en terug. Daartoe aangezet door alarmerende verhalen van vluchtelingen, trok hij op 28 augustus opnieuw met de auto naar Leuven, deze keer vergezeld door de zaakgelastigden van Mexico en Zweden. Zij zagen met eigen ogen de lijken op straat liggen en Duitse manschappen huizen in brand steken, plunderen en mensen deporteren.

Biblio
GIBSON H. A Journal From Our Legation in Belgium. New York 1917; BRAND WHITLOCK, Belgium: a personal narrative. Dl. 1. Appleton 1920; HAVERSTOCK N. Fifty years at the front. The life of War correspondent Frederick Palmer. Washington, Londen 1996; VAN VOLLENHOVEN M.W.R. Memoires : beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten. Amsterdam 1946.