Biografie Alida Van Mellaert

Alida Van Mellaert
43 jaar
non


Alida Van Mellaert  is in 1914 al jarenlang non bij het apostolaat van het Kind Jezus in de Blijde Inkomststraat, een huis dat afhankelijk is van het Paridaens klooster in Leuven. De zustergemeenschap legt zich toe op het onderwijsapostolaat en richt daarvoor verschillende scholen in.

Eén daarvan is het Instituut Kind Jezus, dat twee gebouwen in de Blijde Inkomststraat (nr. 15 en 22) in Leuven betrekt. In het ene gebouw verblijven de nonnen en in het andere is een schooltje. In augustus 1914 eist de stad het schoolgebouw als ziekenboeg op, die alleen door lekenpersoneel mag worden bemand. De relatie met de nonnen ligt moeilijk. Na de Duitse intocht op 19 augustus krijgen de zusters kortstondig Duitse soldaten ingekwartierd. Bij het uitbreken van de terreur op 25 augustus ligt hun klooster in het schootsveld van de Duitse troepen.

Fuglister, Louvain ville martyre

Blijde Inkomststraat (Fuglister, Louvain ville martyre)

Vele huizen in de Blijde Inkomststraat krijgen een regen van kogels te verwerken en daar vallen burgerdoden bij. Ook het klooster wordt getroffen, maar het blijft gespaard van slachtoffers. De daaropvolgende dag trekken de zusters zich terug naar het hoofdklooster van Paridaens, van waaruit zij met de hele kloostergemeenschap op de vlucht slaan naar Meerbeek. Als de ergste terreur achter de rug is, keren zij begin september naar Leuven terug.

Een andere onderwijsvestiging is het Miniemeninstituut in de Diestsestraat. Deze wijk wordt veel zwaarder getroffen door het oorlogsgeweld. De zusters zijn er getuige van de brandstichting van vele nabijgelegen huizen. Het klooster zelf ontsnapt er op het nippertje aan. Zowel de nonnen als vele buurtbewoners vinden in de kloostertuin of in de klassen een veilig onderkomen, maar op 27 augustus worden alle mensen in de buurt uit het hun huizen gezet. Ook het Miniemeninstituut wordt gedwongen geëvacueerd. Aan het station ontsnappen de nonnen aan transporten naar Duitsland, maar ze moeten de vluchtelingenstroom naar Tienen volgen.

De schrijfster van het driedelige dagboek, zuster Van Mellaert, beschrijft de wederwaardigheden van de verschillende vestigingen van Paridaens, met de klemtoon op wat ze zelf in het Instituut Kind Jezus meemaakt. Voor het Oorlogsdagboek Leuven combineren we tekstfragmenten over haar eigen ervaringen met beschrijving vanuit het Miniemeninstituut. Van Mellaerts dagboek wordt bewaard door KADOC en een kopie is te vinden in het Stadsarchief Leuven.

Van Alida Van Mellaert konden we geen foto terugvinden. Daarom gebruiken we een foto van een willekeurige non als weergave voor zuster van Mellaert, als zij aan het woord komt.

Biblio: Oorlogsdagboek zuster van Mellaert, 1914-18, 3 dln. in KADOC, BE/942855/485/21;  Suenens K. Congregatie van de Dochters van Maria – Paridaens, Leuven (1805-heden). In ODIS – Database Intermediary Structures Flanders [online]. 20 november 2006. Record Last Modified Date : 10 december 2011.  Record no. 15348. (http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw_2?CHK=OR_15348)