Maandag 28 september 1914

Voedingscomiteit

Af en toe zit het mee. Van het Amerikaanse hulpcomité in Brussel heeft de stad een schenking van 25.000 frank ontvangen voor de organisatie van een soepbedeling. Daarmee kunnen we eindelijk voor heel wat mensen in Leuven de ergste nood lenigen. Veel winkels liggen in de vernietigde stadsdelen en de bevoorrading komt moeilijk op gang. Maar voortaan zal op drie plaatsen tijdens het middaguur soep te verkrijgen vallen voor de hulpbehoevenden: bij de Sint-Geertruikerk, het slachthuis in de Kapucijnenvoer en de Remy in de Frederik Lintstraat. De soepbedeling voor kinderen gebeurt via de stadsscholen, die vandaag heropenen.

Soepbedeling op school (foto Stadsarchief Leuven)

Soepbedeling op school (foto Stadsarchief Leuven)

Liefdadigheid voor de hulpbehoevenden: groenten voor de soep aub! (foto Stadsarchief Leuven)

Liefdadigheid voor de hulpbehoevenden: groenten voor de soep aub! (foto Stadsarchief Leuven)

Op 28 september 1914 maakte de stad met deze affiches bekend dat vanaf 3 oktober op drie plaatsen in de stad soep aan hulpbehoevenden werd uitgedeeld (foto McMaster University Libraries Canada)

Op 28 september 1914 maakte de stad met deze affiches bekend dat vanaf 3 oktober op drie plaatsen in de stad soep aan hulpbehoevenden werd uitgedeeld (foto McMaster University Libraries Canada)

 

Eén van onze volgers op Facebook heeft zijn grootmoeder nog horen zingen over het ‘Komiteit’. Dit is zijn citaat:

Ik herinner me nog het Leuvense volksliedje dat mijn grootmoeder, die als kind de Eerste Wereldoorlog meemaakte, destijds zong: ’t Es dank on ’t komiteit da we nog lieve, da we nog lieve. ’t Es dank on ’t komiteit da we nog lieve in dezen tijd.

Prachtig, toch, dat zo’n stukje levende geschiedenis in een liedje blijft voortbestaan!

Over Alfred Nerincx

Dienstdoend burgemeester Leuven Deze hoogleraar rechten aan de universiteit van Leuven (1842-1943) engageerde zich bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in het speciaal voor de gelegenheid ingerichte St-Thomashospitaal (Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte). Nadat burgemeester Colins de stad was ontvlucht, droeg de laatst overgebleven Leuvense schepen Schmit op 30 augustus 1914 de macht over aan Nerincx en een 'comité van notabelen'. Alfred Nerincx bleef dienstdoend burgemeester tot maart 1915.