3 november 2014

Het oudste slachtoffer: Leopold Bal

83 jaar was Leopold Bal toen hij op transport naar Soltau, een gevangenkamp in Duitsland, werd gezet. Samen met vele anderen was hij op 27 augustus 1914 in Leuven opgepakt en per trein naar een kamp in Duitsland afgevoerd.  In maart 1915 informeerde de burgemeester van Leuven bij het militaire bestuur in Duitsland naar het lot van deze bejaarde man, want niemand had sinds 27 augustus 1914 nog iets van hem gehoord.  En wat bleek? Bal heeft zijn bestemming niet eens gehaald. Twee tussenstops vroeger is hij ‘om gezondheidsredenen’ van de trein gehaald. Waarschijnlijk was hij toen al stervende. Op 5 september overleed hij in het ziekenhuis van Hameln.

Bron Stadsarchief Leuven, Modern archief,  nr. 1489. Stadsarchief Leuven, Modern archief,  50002/626/65, overlijdensregister 1915 nr. 264.

Dienstdoend burgemeester Nerincx riep al in oktober 1914 de Leuvenaars op om de namen van gedeporteerden op het stadhuis aan te geven, zodat tenminste geweten was wie als burgerlijke gevangene in kampen was opgesloten.

Dienstdoend burgemeester Nerincx riep al in oktober 1914 de Leuvenaars op om de namen van gedeporteerden op het stadhuis aan te geven, zodat tenminste geweten was wie als burgerlijke gevangene in kampen was opgesloten.