Herdenking Leuvense oorlogsslachtoffers

De voorbije twee weken stond elke dag één of meerdere slachtoffers van het oorlogsgeweld in Leuven in de schijnwerpers. Op wapenstilstanddag herdenken we alle slachtoffers.
Afspraak morgen 11 november 2014 om 11u aan het stationsplein in Leuven, de plaats waar 100 jaar geleden een massagraf met 27 lichamen van slachtoffers werd blootgelegd. Meer info