Fotocredits

In de mate van het mogelijke hebben de bedenkers van deze blog bij elke foto de bewaarplaats vermeld. Van deze (bijna) honderd jaar oude foto’s is de maker zelden nog bekend. En ondertussen behoren vele van deze oude foto’s tot het publieke domein. Enkel de maker, zijn erfgenamen of een organisatie aan wie de auteursrechten werden afgestaan, bezit auteursrechten op foto’s.

Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan om auteursrechten te respecteren, vragen wij u contact met ons op te nemen als wij materiaal gebruikt hebben waarvan u de rechtmatige eigenaar bent (info@oorlogsdagboekLeuven.be).

Voor de afbeeldingen van deze blog en facebookpagina hebben we rijkelijk uit de fotocollecties van archieven en bibliotheken geput. Daarom vermelden we ze hier graag. Bijzonder is de uitgebreide collectie Eerste Wereldoorlog foto’s in het Stadsarchief Leuven (SAL), met name de fotocollectie Sprengers, fotocollectie Uytterhoeven en de eigen fototheek van het SAL.

Ook het Universiteitsarchief van de KU Leuven bezit heel wat materiaal, o.a. te vinden in de Historisch-Topografische Atlas, collectie prentbriefkaarten. Verschillende foto’s komen uit historische publicaties van de centrale universiteitsbib. In vele gevallen zijn die illustraties niet meer in een beeldbank, archief of bibliotheek te traceren en werden ze rechtstreeks vanuit het boek ingescand.

Uiteraard maakten we een selectie van foto’s in functie van onze noden. Er is nog veel meer materiaal beschikbaar. Wie zelf de collecties wil doorploegen, raden we aan contact op te nemen met de bovenstaande organisaties.

Heel wat overheidsinstellingen maken hun collecties via beeldbanken bekend, zoals het Ministère de la Culture (France) – Médiathèque de l’architecture et du patrimoine – diffusion RMN; de Bibliothèque nationale de France; de Library of Congress, het Imperial War Museum; de Adore beeldbank van de Universiteit Gent. Het Bundesarchiv (Freiburg) gaf eerder al via wikimedia verschillende foto’s publiekelijk vrij. McMaster University Libraries bezitten een merkwaardige collectie geannoteerde Leuvense affiches van 1914-16.

Met dank aan Staf Peeters (Booischot) voor het ter beschikking stellen van de foto van Hervé de Gruben; Pieter Dewever voor de foto van zijn grootvader en burgerwachter van Leuven; Patrick Dewolf van ABL Historyforum voor de andere foto van de burgerwacht; Dirk Wilms voor de foto van Lodewijk Scharpé.