Dinsdag 20 oktober 1914

Afscheid van onze oorlogscorrespondenten: Van Mellaert en Claes

Een non en een pater. Beiden getuigden over de terreur op de Leuvense bevolking in augustus 1914 en de daaropvolgende maanden. Beiden zijn actief geweest in de noodhospitalen in Leuven. En toch hebben ze een heel verschillend leven geleid. Nadat alle noodhospitalen in Leuven sloten, heeft Van Mellaert haar gewone kloosterleven hervat en is opnieuw gaan lesgeven in het Kind Jesu instituut in de Blijde Inkomststraat.

Valerius Claes is maandenlang doorgegaan met het ontgraven van de stoffelijke resten van honderden oorlogsslachtoffers -burgers en militairen- in en rond Leuven. In januari 1915 nog legde hij het massagraf op het Leuvense stationsplein bloot met de lijken van 26 vermiste stadsgenoten. In zijn dagboek getuigde hij meermaals over de gruwelijke beelden die hij maar moeilijk van zich kon afzetten. Tussendoor engageerde hij zich in de vele hulpcomités en sociaal-caritatieve organisaties voor hulp aan noodlijdenden tijdens de oorlog.

Zijn diepgewortelde sociaal-christelijke-Vlaamse overtuiging hebben de man voor de rest van zijn leven getekend. Ook al werd hij meerdere keren naar andere Kapucijnenkloosters overgeplaatst, telkens weer ontpopte hij zich als maatschappelijk geëngageerde pater, hetzij als syndicaal propagandist, als politiek commentator of secretaris van de Vlaams Katholieke Landsbond. Na ettelijke conflicten met zijn oversten werd hij op een zijspoor gezet. In Leuven is hij het best bekend gebleven als spilfiguur van de lokale christelijke arbeidersbeweging.

Valerius Claes (helemaal rechts op de foto) en het hulpcomité in 1916.  Nadat zijn taak als brancardier er bij het noodhospitaal Sint-Thomas in november 1914 op zat, werd Claes gevraagd om een Leuvens hulpcomité voor werklozen op te richten (foto Stadsarchief Leuven, fototheek)

Valerius Claes (helemaal rechts op de foto) en het hulpcomité in 1916. Nadat zijn taak als brancardier er bij het noodhospitaal Sint-Thomas in november 1914 op zat, werd Claes gevraagd om een Leuvens hulpcomité voor werklozen op te richten (foto Stadsarchief Leuven, fototheek)